info (@) yerelyonetimlerdernegi.org.tr | Tel: 0312 220 25 32 - 0850 520 55 22 | Faks: 0850 811 86 98 

Kamu ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve sorun çözme kabiliyetinin artırılması, sosyal sorunların tespiti ve çözümü için yerel yöneticiler ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde, bilimsel, etik değerler ışığında araştırma, anket, eğitim, danışmanlık ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, ilgili kurumlara projeler geliştirmek ve desteklemektir.

Ulusal ve uluslararası alanda kamu ve yerel yönetimler bazlı toplumsal sorunların tespiti ve çözümünde güvenilir, bilimsel ve kültürel alanlarda referans alınan, sosyal politikalarla ilgili kurumlara iş birliği geliştirmek, inceleme ve araştırma alanlarında elde edilen bilgileri değerlendirmek, sonuçlarını sosyal ve kültürel tedbirler haline dönüştürerek milli ve yerli politikaların oluşumuna katkıda bulunmak, bunları uygulayıcı kurum ve yerel yöneticilere aktararak hizmetlerin geliştirilmesini ve yeni hizmet modellerinin oluşturulmasını sağlamaktır.

Milli ve Manevi değerleri benimseyip hedeflemiş gençlerimizi toplumsal ve sosyal sorunları tanıma ve çözüm arama alışkanlıklarını güçlendirme adına; değerlere saygılı, inançlı, ilime, bilime, yenilikçiliğe ve Yerel Yönetimlerdeki gelişmelere değer katan Yerli, Milli ve Manevi duygularla dayanışma aidiyeti geliştirme amacı güden bunun yanında erdemli,
ilkeli,tutarlı,yenilikçi ve çağı yakalayan yerelci gençliği yetiştirmek hedeflerimizin birinci sırasında yer almaktadır.