info (@) yerelyonetimlerdernegi.org.tr | Tel: 0312 220 25 32 - 0850 520 55 22 | Faks: 0850 811 86 98 

×

Uyarı

JUser: :_load: 12 kimlikli kullanıcı yüklenemiyor.

Eposta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Belediye Kanunu’nun 69 uncu maddesi kapsamında satışı yapılan taşınmazların maliyet ve taşınmaz değerlerinin belirlenmesi hakkında Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü görüşü...

Görüş Yazısı

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.02.2022 tarihli ve 31761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete

Belediye Meclis Üyeliğinin Düşürülmesi Hakkında genelge yayımlanmıştır.

Genelge için tıklayınız.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 13.02.2022 tarihli ve 31749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

 

Buna göre;

Ekli (I) sayılı listede yer alan sular için KDV oranı %1 olarak tespit edilmiştir.

Kararda atık su hizmetleri için bir açıklamaya yer verilmediğinden, Ekli (II) sayılı listede yer alan atık su hizmetlerinde KDV oranının %8 olarak uygulanmasına devam edilecektir.

 

Resmi Gazete bağlantısı için tıklayınız.

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar

 

         Katma değer vergisi oranları

 

         MADDE 1 – (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;

 

         a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,  % 18 

         b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1 

         c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8

         olarak tespit edilmiştir.

 

(I) SAYILI LİSTE

 

         A) GIDA MADDELERİ (82)

 

         22/12/2006 tarihli ve 2006/11437 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin*;

 

         1 - …

         …

 

         18- 22 no.lu faslında yer alan mallardan yalnız; 

 

         a) 22.01, 2202.10.00.00.19, 2202.90, 2204.30, 2209.00.91.00.00, 2209.00.99.00.00 pozisyonlarında yer alanlar, 

         b) 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13 pozisyonlarında yer alanlar,

 

(II) SAYILI LİSTE

         1- …

 

         …

 

         27- Belediyeler ve bunların iktisadi işletmeleri tarafından verilen atık su hizmetleri.

 

         …

 

         *[31.12.2021 tarihli ve 31705 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5045 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Ekinde yer alan “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli” 

 

22.01 Sular (tabii veya suni mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmamış veya lezzetlendirilmemiş); buz ve kar;]

 

Doğrudan Temin Yoluyla Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ, tüm belediyelere ve bağlı şirketlerine gerekli bilgilendirmenin yapılması doğrultusunda Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlandı.

Kamu İhale Kurumundan alınan ekli yazıda doğrudan teminler ve istisna ve kapsam dışındaki doğrudan teminlerin de alım öncesinde EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden duyurulabilmesine yönelik uygulamanın 1 Şubat 2022 tarihi itibariyle devreye alındığı bildirilmektedir.

Aynı yazıda kamu alımlarında saydamlığın arttırılması, kamu kaynaklarının kullanımı konusunda kamuoyu denetiminin sağlanması ve alımlara ilişkin bilgilerin toplanması kapsamında doğrudan teminlere ilişkin sonuç bilgilerinin de EKAP üzerinden Kuruma bildirilmesi talep edilmektedir.

Belediyelerimizin, bağlı kuruluş ve şirketlerinin bilgilerine sunarız.

Ekte, Kamu İhale Kurumundan gelen resmi yazıya ulaşabilirsiniz.

 

Dosyalar

KİK - Doğrudan Temin Yoluyla Yapılacak Alımlar.pdf

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 5060), 04 Ocak 2022 Tarihli ve 31709 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete