info (@) yerelyonetimlerdernegi.org.tr Tel:0312 220 25 32-0850 520 55 22   Faks:0850 811 86 98 

HİZMETLERİMİZ

  Sizlere her alanda daha iyi hizmet sunmak, potansiyel kaynakların harekete geçirilmesi ve teknolojiye dayalı yaklaşımları geliştirmek, uygulamak amacıyla, yerel yönetimler ailesi olarak Kaliteli Hizmet Anlayışı ile Güncel Mevzuat, İçtihat, Mesleki geliştirme ve Güçlendirme Eğitimlerimiz alanında uzman bilirkişi ve danışmanlarımız ve çözüm ortaklarımız ile birlikte tüm belediye hizmetlerinde yanınızda olduğumuzu belirterek Yerel Yönetimler ailesi olarak siz değerli başkanlarımız ve ekibinizle birlikte çalışmaktan onur duyarız. 

Detaylı Bilgi İçin  

Sema KASAR                                       Cengiz DOĞANAY    

Bilişim Koordinatörü                      Eğitim ve Bilişim Genel Koordinatörü

GSM 0545 979 24 22                        GSM 0532 415 34 32

Hizmetlerimiz ve Danışmanlık Konu Başlıkları

 • 1 - YEREL YÖNETİMLER İÇTİHAT DERGİSİ VE KİTAPLAR

  Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Birlikleri ile Yerel Yönetimler iştiraklerine ilişkin içtihadın ve mevzuatın, ulusal yaygın süreli usulde yayınlandığı ve geniş bir otomasyon sistemine sahip alanında ilk ve tek içtihat dergisidir.

  Derneğimiz, yayına hazırladığı İçtihat Dergisi aracılığı ile yukarıda yer verilen misyonu gerçekleştirmek üzere; yerel yönetimlerde içtihat birliğinin sağlanması; yöneticilerin, harcama yetkililerinin ve gerçekleştirme görevlilerinin mali, hukuki ve cezai sorumluluklarının önlenmesi ve hemşehri hukuku çerçevesinde daha şeffaf ve ulaşılabilir hizmet sunulması hedeflerine hizmeti amaçlamaktadır.

  Abonelik için http://yerelyonetimlerictihat.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

 • 2 - MESLEKİ GELİŞİM VE KURUMSAL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

  .

 • 3 - KURUMSAL ARŞİV HİZMETLERİ

  Mevzuat

  Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 18.10.2019 tarih ve 30922 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Amaç

  Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşlarının iş ve işlemleri sonucunda oluşan belgelerin; düzenlenmesine, gerekli şartlar altında korunmalarının teminine, herhangi bir sebepten dolayı kaybının engellenmesine, Devletin, gerçek ve tüzel kişilerin ve bilimin hizmetinde değerlendirilmelerine, kurum ve kuruluşlar ile şahıslar elinde bulunan arşiv belgeleri ve ileride arşiv belgesi haline gelecek arşivlik belgelerin tespit edilmesine, saklanmasına gerek görülmeyen belgelerin ayıklanmasına, imhasına ve arşiv belgelerinin Devlet Arşivleri Başkanlığına devrine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

   Yükümlülük

  • Ellerinde bulundurdukları her türlü belgenin yangın, hırsızlık, rutubet, sıcaklık, su baskını, toz ve her türlü hayvan ve haşeratm tahribatına karşı korunmasından ve mevcut asli düzenleri içerisinde muhafaza edilmesinden,
  • Elektronik ortamda teşekkül eden ve/veya depolanan belgeler için her türlü afet, siber saldın, yazılım/donanım kaynaklı veya olası diğer tehditlere/risklere karşı gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve olası belge kayıplannın engellenmesi amacıyla felaket kurtarma planlaması yapılması ve yürütülmesi ile yedekleme ünitelerinin tesis edilmesinden, sorumludur.

   

   Ürünler

  • Sayısal arşiv ve Doküman Yönetim Sistemi
  • Fiziksel Arşiv Yazılımı

  Hizmetlerimiz

  • Kurumsal Arşiv Yönetim Danışmanlığı
  • Servis Büro Hizmeti

  Arşiv Tarama ve Veri Giriş Hizmeti

  Fiziksel Arşiv Hizmeti

  1. Belge ayıklama,Tasnif ve İmha işlemleri
  2. Raylı Dolap
  3. Kutulama
  4. Barkodlama

  Arşiv Güvenliği ve Arşiv Koruma Hizmetleri

  1. Yangın Söndürme Sistemleri
  2. Belge Koruma ve Sterilizasyon Hizmeti
  3. Arşiv alanlarının elektronik olarak korunması Hizmeti
 • 4 - ONLİNE EĞİTİM SİSTEMİ SERTİFİKA HİZMETLERİ

  .

 • 5 - SİVİL SAVUNMA VE DRONE EĞİTİMLERİ
 • 6 - HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

  Mevzuat

  31.07.2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

  Amaç

  Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere, idarelerin uyması gereken usul ve esasları düzenlemektir.

  Ürün

  a)Halkla İlişkiler Yönetim Sistemi Yazılımı

  b) Danışmanlık Hizmeti

  Fiziksel Hizmet masalarının kurulması

  Call center sisteminin Kurulması

  Kurum İş Süreçlerinin Çıkarılması

  Vatandaş İlişkileri Yönetimi Personel Eğitimi

 • 7 - STRATEJİK PLAN, PROJE HAZIRLAMA DANIŞMANLIĞI

  Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Birlikler için şehir yönetiminde üretim, hizmet ve istihdam kaynaklarını tespit etmek, sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kalkınma projelerini hazırlamak ve proje sonuçlarını kendileri ile paylaşmak üzere danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 • 8 - ANKET ÇALIŞMALARI

  Halka en yakın ve demokratik bir yönetim birimi olma özelliği taşıyan yerel yönetimlerin en önemli görevi, vatandaşın beklentilerine uygun müşterek yerel hizmetleri sunmaktır. Göreve gelen yerel yönetimlerin, bunlar içinde de özellikle belediyelerin, tekrar göreve gelmeleri yerel halkın memnuniyetini sağlamalarına bağlıdır. Kamu yönetiminin vatandaş odaklı bir bakış açısıyla yeniden yapılandırılması beklenti ve uygulamalarında revizasyonun sağlanması adına Derneğimiz tarafından anket çalışmaları yapılarak kamu hizmetlerinde istenilen hizmetlerin doğru bir biçimde vatandaşa ulaştırılması hedefi ile danışmanlık hizmeti verilmektedir.